Weisser Riese Bali Lotus & Bílý leknín gel na praní, 50 PD

Kód: 67716
Neohodnoceno
Značka: Weisser Riese

Novinka! Weisser Riese XXL univerzální prací gel s překrásnou vůní lotusu a bílého leknínu - první gel vyrobený z aromatických květinových esencí.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Weisser Riese gel pracích dávek Universal Aromatherapie - první gel vyrobený z aromatických květinových esencí, varianta Universal z Bali Lotus & White Lily. Tento prací gel je velmi silný proti skvrnám a je určený na bílé a stálobarevné prádlo. Je účinný až na 100 druhů různých skvrn. Prádlo si zachovává dlouhou životnost. Má silný čistící účinek, takže je vhodný pro rodiny s dětmi.

Varování

CLP_vykricnik


Obsahuje: 2-methyl-2H-isothiazol-3-on, Alkoholy, C12-18, ethoxylované (1&lt; mol EO &lt;2.5), Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli (1< mol EO <2.5), Dodecylbenzensulfonát sodný, metaboritan sodný, 5-<15 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % fosfonáty, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, <5 % mýdlo, enzymy, optické zjasňovače, Benzylthiazolinon, Methylthiazolinon, Hexyl cinnamal

Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah
dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým
množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal
podle státních předpisů.

Doplňkové parametry

Kategorie: Prací gely
Hmotnost: 2.5 kg
Počet dávek (vyprání): 20
VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Používejte ochranné brýle.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: